Roboty drogowe

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wykonuje prace dotyczące  budownictwa drogowego, roboty ziemne, brukarskie i inne. Posiada niezbędny sprzęt oraz wykwalifikowaną kadrę pracowniczą, co gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług.

NA TERENIE GMINY MICHAŁOWO WYKONUJEMY:

  • Profilowanie dróg

  • Odwodnienia- budowa przepustów, zjazdów oraz profilowanie rowów
  • Naprawa dróg asfaltowych

  • Układanie chodników z kostki betonowej
  • Montaż i demontaż oznakowania pionowego dróg
  • Wykaszanie traw z rowów i poboczy dróg
  • Usuwanie chwastów i krzaków z przydrożnych rowów, chodników i parkingów