Wodociągi i kanalizacja

NA TERENIE GMINY MICHAŁOWO WYKONUJEMY:

  • Sieci i przyłącza wodociągowe
  • Montaż hydrantów
  • Sieci kanalizacyjno – sanitarne z przykanalikami
  • Udrażnianie sieci sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych