PLIKI DO POBRANIA

WODOCIĄGI I KANALIZACJA:

– wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci:

wodociągowej/ kanalizacji sanitarnej/ kanalizacji deszczowej: wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci

– umowa na wywóz nieczystości płynnych:

                                                                                                                                                            

GOSPODARKA ODPADAMI:

– ulotka informująca jak segregować śmieci, harmonogram wywozu śmieci: ulotkaharmonogram

– deklaracja o wysokości opłaty za wywóz śmieci: deklaracja

– regulamin korzystania z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych: RegulaminPSZOK

pasek