Utrzymanie zieleni

NA TERENIE GMINY MICHAŁOWO WYKONUJEMY:

– usuwanie chwastów i krzaków z przydrożnych rowów, chodników i parkingów

– wycinkę oraz pielęgnację drzew i krzewów

– pielęgnację terenów zielonych

– nowe nasadzenia

– koszenie traw

– usługi rębakiem