Budowa targowiska stałego w Michałowie

pasek

W ramach założenia zostanie wybudowana wiata – zadaszenie terenów wystawienniczo-handlowych, budynek sanitarno-magazynowy, dojazdy, miejsca postojowe, ciąg pieszo-jezdny, ciągi piesze, budowa nawierzchni utwardzonych, elementów małej architektury wraz z uzbrojeniem terenu. Nowe targowisko ma powstać w okolicy istniejącego amfiteatru miejskiego, wyremontowana zostanie ul. 11-go Listopada, powstaną także parkingi wzdłuż ul. Gródeckiej a budynek sanitarno- magazynowy wpisze się w istniejącą już małą architekturę tego miejsca. Będzie on wizualnie nawiązywał do kompleksu wypoczynkowego przy amfiteatrze.

Przetarg na wykonanie targowiska stałego wygrała firma AKS BUD Przedsiębiorstwo Drogowe Kamil Sarosiek.

[print_gllr id=988]