Boisko w Hieronimowie

Pracownicy ZGKiM w Michałowie wykonali długo oczekiwane boisko w Hieronimowie.

Wyrównano teren pod boisko, ziemię oczyszczono, zwałowano. Posiana została trawa na tereny sportowe oraz zamontowane zostały bramki do piłki nożnej.

W pobliżu boiska znajduje się studnia- dostęp do niej ograniczono siatką.