Instalacja obrazująca 1m3 wody

W ramach uzmysłowienia mieszkańcom Michałowa jak mało płacą za jak dużą ilość wody, w Parku Miejskim została ustawiona instalacja wykonana przez pracowników ZGKiM Michałowo. Instalacja ma na celu zobrazowanie 1m3 wody.