Nowosady- naprawa drogi

W ramach funduszu sołeckiego na rok 2018 w sołectwie Nowosady naprawiono drogę dojazdową nr geod. 32, 41 obręb Nowosady. Odcinek drogi to długości ok. 650 m.