Teren przy OSP w Szymkach

Ostatnim zadaniem-  jakie wykonano w tym roku w ramach funduszy sołeckich- na rzecz Sołectwa Szymki, było zagospodarowanie terenu przy OSP oraz przy nowopowstalej altanie rekreacyjno- wypoczynkowej. Pracownicy ZGKiM w Michałowie wykonali chodniki łączące wiatę oraz ustawione w ramach ubiegłorocznego funduszu urządzenia siłowni plenerowej.