Plac zabaw w Żedni

Kolejna praca wykonana w ramach funduszy soleckich- tym razem dla mieszkańców Sołectwa Żednia.

W roku ubiegłym wykonano tu montaż urządzeń zabawowych, w tym roku tuż obok nich ustawiono altanę rekreacyjn0 – wypoczynkową.

Obecnie wykonywane jest zagospodarowanie terenu- wyrównywany jest teren, dowożona jest ziemia. Wykonany został siew trawy oraz ustawiono kosz na śmieci. Wszystkie te prace mają na celu polepszenie walorów wizualnych przedmiotowego terenu spotkań mieszkańców sołectwa.