ZGKiM na rzecz Gminy Michałowo

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w  Michałowie informuje , iż  w okresie czerwiec – wrzesień 2018r. wykonał następujące prace na rzecz Gminy Michałowo oraz jej mieszkańców:

  • w ramach funduszy sołeckich zrealizowano następujące inwestycje:

– Wykonanie podbudowy pod namiot oraz garaż w Jałówce

– Żwirowanie i profilowanie drogi na terenie sołectwa Lewsze,

 Wykonanie ławek wypoczynkowych w miejscowości Topolany oraz Juszkowy Gród,

– Żwirowanie i profilowanie drogi gminnej w  Suszczy,

– Żwirowanie i profilowanie drogi gminnej – na terenie sołectwa Planty

– Remont sceny w Bondarach

– Wykonanie boiska w Juszkowym Grodzie

– Wykonanie sceny przy świetlicy w Nowej Woli

– Wykoszenie, odkrzaczanie oraz wyrównanie działki – staw Topolany

  • w ramach zadań zleconych przez Gminę Michałowo zrealizowano między innymi:

– wyrównanie dróg w Bachurach, Podozieranach, Jałówce, Nowosadach, Łuplance, Mostowlanach,  Topolanach,

– Odkrzaczanie dróg ( Jałówka, Topolany, Pieńki, kol. Mostowlany, Ciwoniuki, Lewsze, Juszkowy Gród, Bachury, Bołtryki, Oziabły, Kuchmy )

– Montaż przepustu w Topolanach

– Naprawę drogi Polko – Maciejkowa Góra

– Naprawę drogi w miejscowości Suszcza

– Spawanie poręczy w Szkole Podstawowej w Michałowie

– Sprzątanie ulic i chodników – Bondary, Michałowo, Nowa Wola, Potoka

– Uzupełniano ubytki w drogach gminnych w Łuplace oraz  Kobylance

– Koszenie traw w Topolanach, plaży i Targowiska oraz  parku w  Michałowie

– Koszenie traw ciągnikiem – Suszcza, Pieńki, Kobylanka, Topolany, Nowa Wola, Żednia, Sokole, Bondary, Rybaki, Michałowo, Lewsze, Oziabły, Kuchmy, Leonowicze, Jałówka, Mieleszki, Kopce, Hieronimowo, Tanica, Plany, Suszcza, Ciwoniuki, Tylwica Majątek

– Naprawiono dach na budynku szaletu nad zalewem w  Michałowie

– Naprawa ław zewnętrznych – stadion w Michałowie

– Wykonanie i montaż ławek wokół zalewu  i siłowni zewnętrznej

– Montaż tablic informacyjnych na  plaży w Michałowie, Juszkowym Grodzie, Nowej Woli a także nad zalewem Siemianówka

– Czyszczenie rowu melioracyjnego w Plantach

– Budowa przyłącza sieci wodociągowej ul. Polna w Michałowie

– Naprawa studni chłonnej ul. Nowy Świat

– Montaż ławek i trybun przy  boisku bocznym KS Michałowo

– Budowa przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej ul. Sienkiewicza

– Montaż listew dekoracyjnych – Amfiteatr w Michałowie

– Wykonanie stelaży na kosze nad zalew w Michałowie

– Malowanie pasów na jezdni przed Szkołą Podstawową w Michałowie

  • na zlecenie GOK Michałowo ZGKiM w Michałowie zabezpieczył

– Obsługę festynu „Bandarouskaja Haściounia”

– Obsługę festynu w Nowej Woli

– Obsługa imprezy „ Święto Grzyba” w Sokolu

  • ponadto do zadań statutowych ZGKiM należało i zostało zrealizowane

– Dowóz dzieci do szkół

– Prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

– Wywóz nieczystości płynnych

– Utrzymanie zieleni na ternie Gminy Michałowo

– Dostawa i odbiór ścieków na terenie gminy Michałowo

– Administrowanie mieszkaniami komunalnymi

– obsługa Targowiska w Michałowie

  • w ramach zadań zleconych przez osoby indywidualne:

– przyłączono do sieci kanalizacyjnej 17 gospodarstw w Nowej Woli

– niwelacja terenu na  działkach budowlanych

– wynajem autokaru na imprezy okolicznościowe

 

W imieniu ZGKiM w Michałowie

Bogdan Budzisz