Kanalizacja w Nowej Woli

Wykonanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami kanalizacyjnymi  w miejscowości Nowa Wola w Gminie Michałowo przyczyniło się do rozpoczęcia szeregu indywidualnych zamówień na podłączenie się mieszkańców do tejże inwestycji.