Odnowienie sceny w Bondarach

Scena w Bondarach to jedna z najstarszych inwestycji Samorządu Gminy Michałowo. Stąd nie dziwi fakt, iż mieszkańcy tej miejscowości swój fundusz sołecki przeznaczyli na jej odnowienie. Wyremontowano schody oraz odmalowano dolne parte konstrukcji zadaszenia sceny. Zamontowano specjalne szpikulce uniemożliwiające ptakom siadanie na elementach zadaszenia sceny.