Scena w Nowej Woli

Coraz częściej do „łask” wracają wiejskie potańcówki i imprezy plenerowe. Z tego tytułu mieszkańcy wsi Nowa Wola postanowili przeznaczyć środki z tegorocznego funduszu sołeckiego na wykonanie sceny za istniejącym budynkiem świetlicy.

Scena została już wykorzystana przy organizacji imprezy „Jak to kiedyś bywało”.