Badania kontrolne stanu technicznego autobusów

W dniu 06.09.2018r. zostały przeprowadzone przez Policję badania kontrolne stanu technicznego autobusów będących na stanie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie. Podczas kontroli nie stwierdzono żadnych uchybień.

Poniżej skany sprawozdań z kontroli:

autobus 1

autobus 2

autobus 3

autobus 4