Droga w Sokolu

Realizacja długo oczekiwanej drogi w Sokolu, była możliwa dzięki „połączeniu sił” mieszkańców oraz Burmistrza Michałowa. Mieszkańcy Sokola w ramach funduszy sołeckich zrealizowali projekt oraz uzyskali powolnie na wykonanie tak potrzebnej już od wielu lat głównej drobi biegnącej przez ich miejscowość, a Burmistrz Michałowa wygospodarował fundusze na jej realizację.

Obecnie droga jest już w realizacji. Jej wykonaniem zajmują się pracownicy ZGKiM w Michałowie.