Świetlica Topolany

Wykonano przyłącze wodociągowe do świetlicy w Topolanach.  Działanie to było możliwe dzięki funduszom sołeckim. Oprócz przyłącza w świetlicy zostanie wydzielony aneks kuchenny, do którego zostaną zakupione sprzęty AGD oraz meble. Wykonany też zostanie szalet na tyłach świetlicy.