Przystanki w Zaleszanach

W ramach funduszu sołeckiego pracownicy ZGKiM w Michalowie ustawili dwa nowe przystanki na terenie sołectwa Zaleszany. Niebawem na terenie tego sołectwa zostaną także ustawione tablice kierunkowe do posesji. W ramach funduszy sołeckich można ustawiać tablice kierunkowe nawet z pojedynczymi numerami posesji.