Realizacja funduszu sołeckiego

Sołectwo Juszkowy Gród. 

Pracownicy ZGKiM wykonują prace związane z realizacją zadań zaplanowanych w ramach funduszy sołeckich- obecnie trwają prace w sołectwie Juszkowy Gród.  Odkrzaczany i wyrównywany jest teren za świetlicą wiejską- zaplanowane tu zostało boisko do piłki siatkowej dla lokalnej młodzieży. Wyremontowane też zostało pomieszczenie świetlicy, w którym prowadzone są zajęcia dla najmłodszych mieszkańców sołectwa Juszkowy Gród.