Szukamy pracowników

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie zatrudni 5 osób (3 mężczyzn i 2 kobiety) posiadające status osoby bezrobotnej na stanowisko pracownika robót publicznych w okresie od 15 marca do 15 grudnia 2017r.

Osoby zainteresowane prosi się o składanie podań w siedzibie ZGKiM w Michałowie, ul. Białostocka 70, 16-050 Michałowo.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel./fax: (85) 7 131 790

 

pasek