REMONT UL. BIAŁOSTOCKIEJ

pasek

Projekt przebudowy ulicy Białostockiej w Michałowie współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Wykonawcą inwestycji jest firma Unibep z siedzibą w Bielsku Podlaskim, Oddział Makbud w Łomży.
Inwestycja polegać będzie na przebudowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 686 na odcinku przejścia przez Michałowo – ulica Białostocka wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na odcinku 2. 76 km. W ramach rozbudowy powstaną nowe obiekty inżynieryjne, tj. przepusty oraz most na rzece Supraśl. Ulica Białostocka o przekroju jezdni bitumicznej o szerokości 7,0m, a przy elementach uspokojenia ruchu 10,0m. Chodniki dla pieszych o szerokości od 2,0 do 3,0 m.