Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół w Michałowie

pasek

Inwestycja pn.: „Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół w Michałowie”  dofinansowana jest przez Ministra Sportu i Turystyki  ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF),  w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej

Beneficjent: Gmina Michałowo    

Okres realizacji: 2014-2015 r.

Wartość inwestycji: 519 016,29 PLN

Projekt obejmuje budowę pełnowymiarowego boiska sportowego o nawierzchni trawiastej o wymiarach pola gry 66 x 105 m. Boisko będzie zlokalizowane przy istniejącym zespole szkolnym, z terenami sportowymi składającymi się z Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie (Szkoły Podstawowej, Gimnazjum), krytej pływalni oraz urządzeń sportowych tj. boisko treningowe do koszykówki, skocznia w dal i wzwyż, bieżnia, skatepark i siłownia zewnętrzna. Budowa pełnowymiarowego boiska sportowego wpłynie na wzrost poziomu kultury fizycznej i rekreacji wśród lokalnej społeczności, a także na rozwijanie działalności profilaktycznej i przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym poprzez zagospodarowanie czasu wolnego. Realizacja inwestycji przyczyni się do pobudzenia aktywności mieszkańców. Poprawią się warunki szkoleniowo-treningowe, w tym także zwiększy się poziom bezpieczeństwa organizowanych rozgrywek sportowych.