HANGAR NA ŁODZIE NAD ZBIORNIKIEM WODNYM SIEMIANÓWKA

 

pasekHangar to jeden z elementów jakie powstaną nad Zbiornikiem Siemianówka w ramach projektu pod nazwą :

„Budowa infrastruktury nad Zalewem Siemianówka”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013