ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY CENTRUM PRODUKTU LOKALNEGO

pasek

Planowana operacja dotyczy budowy dwóch obiektów inwestycyjnych: wiaty oraz warsztatowni, przewidzianych do realizacji przy Centrum Produktu Lokalnego w Sokolu. Wiata stanowiąca obiekt użyteczności publicznej, będzie przeznaczona do organizowania szkoleń oraz prezentacji tradycyjnych zawodów tj. kowal, garncarz, piekarz i masarz. Z kolei warsztatownia przeznaczona do działalności szkoleniowo-warsztatowo-wystawienniczej, będzie docelowo miejscem tworzenia prac z zakresu malarstwa, rzeźby i rękodzieła artystycznego. Zakres planowanej operacji przewiduje także zagospodarowanie przestrzenne terenu wokół powyższych obiektów. Celem jest doprowadzenie do ożywienia i uporządkowania przestrzeni publicznej, co niewątpliwie wpłynie pozytywnie na odbiór estetyczny i zwiększenie funkcjonalności tego miejsca.

[print_gllr id=1350]