MOLO

pasek

Na plaży w Bondarach powstaje molo. Realizowane jest ono w ramach dofinansowania projektu pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Michałowo”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu osi priorytetowej 3. Rozwój turystyki i kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

[print_gllr id=1223]