INNE

SKWEREK PRZY NOWYM ŚWIECIE

Ruszyła kolejna rewitalizacja przestrzeni miejskiej Michałowa. Tym razem jest to skwerek przy ul. Nowy Świat. Jest to realizacja wykonywana w całości z budżetu Gminy Michałowo. read more

MOLO

Na plaży w Bondarach powstaje molo. Realizowane jest ono w ramach dofinansowania projektu pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Michałowo”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu osi priorytetowej 3. Rozwój turystyki i kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa … read more

Żwirowanie dróg

  Trwa żwirowanie dróg na odcinkach Lewsze, Oziabły- Kuryły, Maciejkowa Góra- Polko. Przetarg na wykonanie tych prac wygrała firma DOMBUD Marcin Abramowicz.   read more

Budowa targowiska stałego w Michałowie

W ramach założenia zostanie wybudowana wiata – zadaszenie terenów wystawienniczo-handlowych, budynek sanitarno-magazynowy, dojazdy, miejsca postojowe, ciąg pieszo-jezdny, ciągi piesze, budowa nawierzchni utwardzonych, elementów małej architektury wraz z uzbrojeniem terenu. Nowe targowisko ma powstać w okolicy istniejącego amfiteatru miejskiego, wyremontowana zostanie … read more