INNE

REMONT UL. BIAŁOSTOCKIEJ

pasek

Projekt przebudowy ulicy Białostockiej w Michałowie współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Wykonawcą inwestycji jest firma Unibep z siedzibą w Bielsku Podlaskim, Oddział Makbud w Łomży.
Inwestycja polegać będzie na przebudowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 686 na odcinku przejścia przez Michałowo – ulica Białostocka wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na odcinku 2. 76 km. W ramach rozbudowy powstaną nowe obiekty inżynieryjne, tj. przepusty oraz most na rzece Supraśl. Ulica Białostocka o przekroju jezdni bitumicznej o szerokości 7,0m, a przy elementach uspokojenia ruchu 10,0m. Chodniki dla pieszych o szerokości od 2,0 do 3,0 m.

More from INNE

Rozpoczął się remont drogi na Żednię

Na ten moment mieszkańcy Michałowa czekali bardzo długo. Rozpoczęły się prace związane z przebudową drogi Michałowo-Żednia. Drogowcy intensywnie pracują już na ulicy Białostockiej. Przebudowa drogi Michałowo-Żednia, podobnie jak remont drogi Topolany-Zabłudów spowodują, że znacznie poprawi się sytuacja związana z dojazdem … read more

Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół w Michałowie

Inwestycja pn.: „Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół w Michałowie”  dofinansowana jest przez Ministra Sportu i Turystyki  ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF),  w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Beneficjent: Gmina Michałowo     Okres realizacji: 2014-2015 r. Wartość inwestycji: 519 016,29 PLN … read more

HANGAR NA ŁODZIE NAD ZBIORNIKIEM WODNYM SIEMIANÓWKA

  Hangar to jeden z elementów jakie powstaną nad Zbiornikiem Siemianówka w ramach projektu pod nazwą : „Budowa infrastruktury nad Zalewem Siemianówka”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania … read more

Budowa drogi w Barszczewie

Rozpoczął się remont drogi  do wsi Barszczewo. wykonawcą tej inwestycji jest firma: Budomost Sp. z o.o., Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok. read more

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY CENTRUM PRODUKTU LOKALNEGO

Planowana operacja dotyczy budowy dwóch obiektów inwestycyjnych: wiaty oraz warsztatowni, przewidzianych do realizacji przy Centrum Produktu Lokalnego w Sokolu. Wiata stanowiąca obiekt użyteczności publicznej, będzie przeznaczona do organizowania szkoleń oraz prezentacji tradycyjnych zawodów tj. kowal, garncarz, piekarz i masarz. Z … read more

REMONT DROGI MICHAŁOWO – JUSZKOWY GRÓD

Rozpoczął się  remont drogi Michałowo – Juszkowy Gród. Powinien zostać zakończony do połowy przyszłego roku. Wkrótce ruszy również przebudowa drogi Żedni – Michałowo, a w planach jest również remont ulicy Białostockiej w Michałowie. Prace związane z przebudową drogi obejmą poszerzenie … read more

SKWEREK PRZY NOWYM ŚWIECIE

Ruszyła kolejna rewitalizacja przestrzeni miejskiej Michałowa. Tym razem jest to skwerek przy ul. Nowy Świat. Jest to realizacja wykonywana w całości z budżetu Gminy Michałowo. read more